Nr: 3 din: 31 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI și a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru ANUL 2023
la nivelul U.A.T. - COMUNA ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU