Nr: 4 din: 27 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice și a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate publică din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, Județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2023