La nivelul anului 2014, suprafața fondului funciar din comuna Oncești era de 4747 ha, dintre care 3203 ha reprezintă suprafața agricolă, iar 1544 ha suprafața neagricolă.Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se observă că suprafața arabilă reprezintă 68.1% din totalul suprafeței agricole. De asemenea, suprafața agricolă a comunei Oncești mai cuprinde și 29.2% pășuni, 2.2% fânețe, respectiv 0.3% vii și pepiniere viticole.
Cea mai mare parte din suprafața neagricolă de pe raza comunei Oncești este ocupată de păduri – 74.3%, următoarea pondere înregistrându-se pentru suprafața ocupată de terenuri degradate și neproductive – 9.1%. Construcțiile reprezintă 8.1% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul comunei.
Căile de comunicații și căile ferate reprezintă doar 6.0% din totalul suprafeței neagricole din comuna Oncești. La nivelul județului Bacău, acestea înregistrează o pondere mai mică, doar 3.0% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul județului. Cea mai scăzută pondere revine suprafețelor ocupate cu ape și bălți. Acestea reprezintă doar 2.5% din totalul suprafeței neagricole a comunei Oncești.

37.8% dintre localnicii comunei Oncești cultivă suprafețe de teren mai mici de 1 hectar

Principalele culturi agricole

Prioritate medie
Prioritate mare
Prioritate mică