Proiect de Hotărâre

Nr: 8 din: 30 01 2020
cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru PROIECTUL ,,REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 7 din: 30 01 2020
cu privire la numirea evaluatorului pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Oncești, județul Bacău, pentru perioada anului 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 6 din: 30 01 2020
privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1 ianuarie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 5 din: 30 01 2020
privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 4 din: 30 01 2020
privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 3 din: 30 01 2020
cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 2 din: 30 01 2020
privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 1 din: 30 01 2020
cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de invățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna DECEMBRIE 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pagina 1 din 1
Rezultate 8