Consiliul Local este compus dintr-un numar de consilieri pe care legea ii determina in functie de numarul populatiei unitatii administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber in conditiile stabilite de Legea privindalegerile locale. Consiliul Local are initiativa si hotaraște, cu respectarea legii, problemele de interes local cu exceptla celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităti publice locale sau centrale. Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul Local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.