Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de confort și siguranță pe drumurile comunale.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale;
 Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile comunale din comuna Oncești;
 Dezvoltarea economico-socială a comunei Oncești.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local, Consiliul Județean, fonduri guvernamentale.
Activități principale:
 Asfaltarea drumului comunal pe o lungime de 3.4 km;
 Modernizarea acostamentelor;
 Amenajarea de podețe și traversări dacă toponomia terenului o impune;
 Modernizarea șanțurilor laterale pentru preluarea apei pluviale;
 Semnalizarea corespunzătoare a drumului cu indicatoare.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Oncești, dar nu au domiciliul stabil în comună.
Valoare estimată: 350 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de confort și siguranță pe drumurile comunale.
Perioadă de implementare: 2017 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale;
 Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile comunale din comuna Oncești;
 Dezvoltarea economico-socială a comunei Oncești.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local, Consiliul Județean, fonduri guvernamentale.
Activități principale:
 Asfaltarea drumului comunal pe o lungime de 1 km;
 Modernizarea acostamentelor;
 Amenajarea de podețe și traversări dacă toponomia terenului o impune;
 Modernizarea șanțurilor laterale pentru preluarea apei pluviale;
 Semnalizarea corespunzătoare a drumului cu indicatoare.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Oncești, dar nu au domiciliul stabil în comună.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de confort și siguranță pe drumurile comunale.
Perioadă de implementare: 2018 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale;
 Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile comunale din comuna Oncești;
 Dezvoltarea economico-socială a comunei Oncești.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local, Consiliul Județean, fonduri guvernamentale.
Activități principale:
 Asfaltarea drumului comunal pe o lungime de 1 km;
 Modernizarea acostamentelor;
 Amenajarea de podețe și traversări dacă toponomia terenului o impune;
 Modernizarea șanțurilor laterale pentru preluarea apei pluviale;
 Semnalizarea corespunzătoare a drumului cu indicatoare.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, respectiv persoanele care dețin locuințe în zona Oncești, dar nu au domiciliul stabil în comună.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de confort și siguranță pe drumurile comunei Oncești, județul Bacău.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale;
 Asigurarea accesului locuitorilor, turiștilor și consumatorilor economici la infrastructura de bază;
 Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile din comuna Oncești, județul Bacău;
 Dezvoltarea economico-socială a comunei Oncești, județul Bacău.
Surse de finanțare: PNDR 2014 – 2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local.
Activități principale:
 Amenajare și pietruire drumuri de exploatare din comună;
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Realizarea lucrării de modernizare a rețelei de drumuri;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, județul Bacău, participanții la traficul rutier care tranzitează comuna și potențialii investitori.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de confort și siguranță pe drumurile comunei Oncești, județul Bacău.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale;
 Asigurarea accesului locuitorilor, turiștilor și consumatorilor economici la infrastructura de bază;
 Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile din comuna Oncești, județul Bacău;
 Dezvoltarea economico-socială a comunei Oncești, județul Bacău.
Surse de finanțare: PNDR 2014 – 2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local.
Activități principale:
 Amenajare și asfaltare drumuri de exploatare din comună;
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Realizarea lucrării de modernizare a rețelei de drumuri;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, județul Bacău, participanții la traficul rutier care tranzitează comuna și potențialii investitori.
Valoare estimată: 1 000 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității vieții în comuna Oncești prin asigurarea de utilități (apă curentă și canalizare).
Perioadă de implementare: 2018 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea infrastructurii locale privind utilitățile (apă curentă și canalizare) și creșterea calității vieții locuitorilor din comuna Oncești;
 Dezvoltarea sectorului economic la nivelul comunei Oncești, prin asigurarea utilităților către potențiali investitori.
Surse de finanțare: PNDR 2014 – 2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), Bugetul local, Bugetul județean (OG 28), POS Mediu.
Activități principale:
 Înfiinţare rețea de apă curentă și canalizare;
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Realizarea lucrării de înființare a rețelei de apă curentă și canalizare și realizarea stației de tratare și pompare apă;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești.
Valoare estimată: 1 000 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din sat Oncești, județul Bacău.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii sistemului de educaţie prin construirea unui centru After School;
 Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei şcolare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 Stoparea migrației copiilor din mediul rural;
 Creșterea calităţii serviciilor educaţionale din comună;
 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestora prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la standarde europene;
 Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul de stat, bugetul local, Consiliul Județean, Fonduri Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării – CNI.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Execuția lucrării de construcție a centrului After School;
 Dotarea centrului cu mobilier;
 Dotarea centrului cu echipamente didactice;
 Dotarea centrului cu echipamente multimedia;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Actuala şi viitoarea populaţie şcolară din comuna Oncești.
Valoare estimată: 200 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii sistemului de educaţie prin construirea unui centru After School;
 Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei şcolare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 Stoparea migrației copiilor din mediul rural;
 Creșterea calităţii serviciilor educaţionale din comună;
 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestora prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la standarde europene;
 Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul de stat, bugetul local, Consiliul Județean, Fonduri Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării – CNI.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Execuția lucrării de construcție a centrului After School;
 Dotarea centrului cu mobilier;
 Dotarea centrului cu echipamente didactice;
 Dotarea centrului cu echipamente multimedia;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Actuala şi viitoarea populaţie şcolară din comuna Oncești.
Valoare estimată: 200 000 EURO

Scop: Modernizarea infrastructurii comunei Oncești.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Punerea în evidență a potențialului natural al zonei;
 Facilitarea socializării dintre locuitorii comunei Oncești;
 Îmbunătățirea aspectului comunei Oncești.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), GAL Colinele Tutovei, bugetul local, Consiliul Județean.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Amenajarea spațiului;
 Dotarea locului de joacă cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, piste pentru bicicliști, iluminat etc.);
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Copiii și tinerii comunei Oncești.
Valoare estimată: 70 000 EURO (10 000/sat)

Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de educaţie prin modernizarea unităţii de învățământ existente;
 Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei școlare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 Stoparea migrației copiilor din mediul rural;
 Creșterea calităţii serviciilor educaţionale din comună;
 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestora prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la standarde europene;
 Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor.
Surse de finanțare: Buget de stat.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Execuția lucrării de reabilitare și modernizare a școlii;
 Dotarea școlii cu grupuri sanitare;
 Dotarea școlii cu centrală termică;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari:
 Actualii școlari din comuna Oncești;
 Viitorii școlari din comuna Oncești.
Valoare estimată: 30 000 EURO

Scop: Alinierea la standardele europene și creșterea eficacității Consiliului Local Oncești.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii comunitare din comuna Oncești;
 Crearea de condiţii moderne pentru funcţionarii publici, a persoanelor contractuale şi a cetăţenilor care apelează la serviciile oferite de către Consiliul Local Oncești.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), bugetul local, Consiliul Județean, fonduri guvernamentale, Ministerul Dezvoltării – CNI (Compania Națională de Investiții) OG 28.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Realizarea lucrării de modernizare a sediului Consiliului Local și dotarea acestuia;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești.
Valoare estimată: 20 000 EURO

Scop: Creșterea calității vieții socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din comuna Oncești.
Perioadă de implementare: 2017 – 2020
Obiective specifice:
 Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activităților socio-culturale și valorificarea tradițiilor zonei prin modernizarea bibliotecii și căminului cultural conform standardelor europene;
 Promovarea mediului cultural și a valorilor acestuia;
 Menținerea și promovarea tradițiilor populare autentice prin susținerea artiștilor locali;
 Îmbunătățirea nivelului de trai al populației;
 Revigorarea mediului cultural al comunei;
 Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică) sub – măsura 7.6 –
Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, GAL Colinele Tutovei, bugetul local, Consiliul Județean, fonduri guvernamentale, Ministerul Dezvoltării – CNI.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Realizarea lucrării (modernizarea bibliotecii și căminului cultural și dotarea corespunzătoare a acestora);
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, potențialii investitori, agenții economici și instituțiile publice.
Valoare estimată: 20 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună.
Perioadă de implementare: 2018 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de educaţie prin construirea unităţii de învățământ;
 Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei școlare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 Stoparea migrației copiilor din mediul rural;
 Creșterea calităţii serviciilor educaţionale din comună;
 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestora prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la standarde europene;
 Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor.
Surse de finanțare: Buget de stat.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Execuția lucrării de construire a școlii;
 Dotarea școlii cu grupuri sanitare;
 Dotarea școlii cu centrală termică;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari:
 Actualii școlari din comuna Oncești;
 Viitorii școlari din comuna Oncești.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din comună.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de educaţie prin construirea unităţii de învățământ;
 Îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţiei școlare prin asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 Stoparea migrației copiilor din mediul rural;
 Creșterea calităţii serviciilor educaţionale din comună;
 Regenerarea mediului rural și a valorilor acestora prin sprijinirea noii generații de a învăța în condiții moderne la standarde europene;
 Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor.
Surse de finanțare: Buget de stat.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Execuția lucrării de construire a școlii;
 Dotarea școlii cu grupuri sanitare;
 Dotarea școlii cu centrală termică;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari:
 Actualii școlari din comuna Oncești;
 Viitorii școlari din comuna Oncești.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Diversificarea activităților recreative și de divertisment în comuna Oncești.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Valorificarea zonei din comuna Oncești;
 Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
 Atragerea de investitori în zonă și crearea de noi locuri de muncă;
 Dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic;
 Dezvoltarea socio-economică a comunei Oncești.
Surse de finanțare: Bugetul local, Consiliul Județean, Parteneriate Public Private.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Concepția și alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Amenajarea zonei de agrement și sport;
 Asigurarea utilităților în conformitate cu standardele europene (racordarea la rețeaua de energie electrică, apă, canalizare);
 Dotarea zonei de agrement și sport cu echipamente moderne;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, populația localităților învecinate, agenții economici, potențialii investitori și instituțiile publice din teritoriu.
Valoare estimată: 10 000 EURO

Scop: Dezvoltarea sectorului comercial din comuna Oncești.
Perioadă de implementare: 2015 – 2020
Obiective specifice:
 Oferirea unei alternative de comercializare și promovare a produselor autohtone;
 Crearea unui cadru adecvat de creștere a calității produselor autohtone ale locuitorilor din comună.
Surse de finanțare: Fondurile europene, Bugetul Local, Consiliul Județean, Bugetul de stat, GAL Colinele Tutovei.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare;
 Dotarea spațiului cu echipamente specifice.
Beneficiari: Populația comunei Oncești, populația localităților învecinate.
Valoare estimată: 210 000 EURO

Scop: Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pe drumurile publice din comuna Oncești, corespunzător cu norma română SR 13433/1999 și creșterea nivelului de trai.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de iluminat;
 Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene în acord cu CIE 115/1995;
 Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al iluminatului public;
 Reducerea numărului de accidente rutiere pe toate drumurile publice din comuna Oncești.
Surse de finanțare: Bugetul local, GAL Colinele Tutovei.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Obținerea acordului special de mediu;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești.
Valoare estimată: 800 000 RON (dacă se va folosi un sistem clasic în care vor fi amplasate lămpi cu LED pe structura actuală); 5 400 000 RON (dacă se va opta pentru un sistem independent energetic – stâlp cu panou solar și lampă LED ce se va încărca pe timp de zi și va lumina pe timp de noapte).

Scop: Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pe drumurile publice din zona Onceștii Vechi, comuna Oncești, corespunzător cu norma română SR 13433/1999 și creșterea nivelului de trai.
Perioadă de implementare: 2019 – 2020
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei Oncești;
 Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de iluminat;
 Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene în acord cu CIE 115/1995;
 Creșterea gradului de confort al populației din punct de vedere al iluminatului public;
 Reducerea numărului de accidente rutiere pe toate drumurile publice din comuna Oncești.
Surse de finanțare: Bugetul local, GAL Colinele Tutovei.
Activități principale:
 Realizare studiu de fezabilitate;
 Elaborare proiect tehnic;
 Elaborare cerere de finanțare;
 Alcătuirea caietului de sarcini în vederea realizării licitației pentru contractarea lucrării;
 Obținerea acordului special de mediu;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul lucrării;
 Recepția lucrării și darea în folosință.
Beneficiari: Populația comunei Oncești.
Valoare estimată: 50 000 EURO

Scop: Extinderea limitei de intravilan și reașezarea funcțiunilor principale din comuna Oncești.
Obiective:
 Actualizarea obiectivelor (construcții) realizate în ultimii 10 ani conform prevederilor legale;
 Reactualizare la normativele actuale;
 Intrarea în legalitate a construcțiilor existente;
 Facilitarea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcții;
 Facilitarea accesării de fonduri europene.
Surse de finanțare: PNDR 2014-2020 (Axa Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), Bugetul local, Bugetul de stat, Consiliul Județean, fondurile europene, Ministerul Dezvoltării – CNI
Activități principale:
 Studiu de fundamentare privind populația și forța de muncă;
 Studiu de fundamentare privind analiza condițiilor socio-economice din comuna Oncești;
 Studiu de fundamentare privind organizarea circulației și transporturilor în localitatea Oncești;
 Studiu de fundamentare privind reabilitarea, protecția și conservarea mediului construit;
 Studiu de fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural-urbanistică etc.);
 Studiu de fundamentare privind reabilitarea, protecția și conservarea mediului natural, stabilirea zonelor protejate;
 Studiu de fundamentare privind echiparea majoră edilitară;
 Anchetă socio-urbanistică privind opțiunile populației, specialiștilor și instituțiilor.
Beneficiari: Populația comunei Oncești și potențialii investitori.
Valoare estimată: 100 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilitați.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor cu dizabilități;
 Menținerea persoanelor cu dizabilități în contextul familial și social.
Surse de finanțare: GAL, Buget Local, Programul Operațional Capital Uman, PNDR – LEADER.
Activități principale:
 Încheierea de parteneriate;
 Alegerea și amenajarea spațiului;
 Angajarea personalului specializat;
 Licențierea provizorie a serviciului social;
 Conferință de presă la deschiderea proiectului;
 Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
 Licențierea pentru 5 ani a serviciului social;
 Asigurarea supravegherii și îngrijirii pe perioada zilei;
 Asigurarea serviciilor de terapie ocupațională;
 Asigurarea unei mese calde la prânz;
 Acordarea de consiliere și terapie psihologică beneficiarilor și familiilor acestora;
 Conferință de presă la finalizarea proiectului;
 Monitorizarea activității.
Beneficiari: Adulții cu dizabilități din comuna Oncești.
Valoare estimată: 200 000 EURO

Scop: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilitați.
Perioadă de implementare: 2016 – 2020
Obiective specifice:
 Creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor cu dizabilități;
 Menținerea persoanelor cu dizabilități în contextul familial și social.
Surse de finanțare: GAL, Buget Local, Programul Operațional Capital Uman, PNDR – LEADER, Mediul de afaceri.
Activități principale:
 Încheierea de parteneriate;
 Alegerea și amenajarea spațiului;
 Angajarea personalului administrativ;
 Identificarea și angajarea persoanelor cu dizabilitați;
 Conferință de presă la deschiderea proiectului;
 Realizarea unui site web de promovare a proiectului;
 Desfășurarea de activități aducătoare de venituri, care să susțină financiar funcționarea unității protejate (exemplu: producție de documente, tehnoredactare, materiale de promovare și publicitate, cursuri de formare, perfecționare și dezvoltare etc.);
 Conferință de presă la finalizarea proiectului;
 Monitorizarea activității.
Beneficiari: Adulții cu dizabilități din comuna Oncești.
Valoare estimată: 100 000 EURO