Dispoziție

Nr: 21 din: 27 01 2020
cu privire la convocarea Consiliului Local in SEDINȚA ORDINARĂ din data de 31 IANUARIE 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 20 din: 27 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dnei GRIGOREANU MIHAELA în funcţia contractuală de execuție de bibliotecar – funcționar administrativ cu atribuții la bibliotecă și atribuții delegate în cadrul COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII CU PUBLICUL,
ARHIVĂ ȘI CULTURĂ - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 18 din: 22 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dnei BERTEA LUMINIȚA-ELENA în funcţia contractuală de execuție de secretar-dactilograf în cadrul COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ ȘI CULTURĂ - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 17 din: 22 01 2020
privind încadrarea și numirea Dnei MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia contractuală de execuție de referent în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 16 din: 22 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dlui ȘOICA GHEORGHE pe postul contractual de execuție de muncitor necalificat în cadrul COMPARTIMENTULUI DESERVIRE și GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 15 din: 22 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dlui ȘOICA IONEL pe postul contractual de execuție de muncitor necalificat în cadrul
COMPARTIMENTULUI DESERVIRE și GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 14 din: 22 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dnei PISERU MARIANA pe postul contractual de execuție de ÎNGRIJITOR în cadrul COMPARTIMENTULUI DESERVIRE și GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 13 din: 20 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în funcţia contractuală de execuție de șef S.V.S.U., ca urmare a transformării funcţiei publice de REFERENT, clasa a III-a, grad profesional asistent din cadrul vechii structuri în funcția contractuală de șef S.V.S.U. în cadrul COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ și PROTECȚIA MEDIULUI - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 12 din: 20 01 2020
privind redenumirea funcției publice de inspector din cadrul vechii structuri organizatorice, temporar vacantă în urma suspendării raportului de serviciu al dlui ZAHARIA NECULAI, în funcţia publică generală de execuție de consilier achiziţii publice, grad profesional principal, în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 11 din: 20 01 2020
privind reîncadrarea și numirea Dlui GRIGOREANU IOAN în funcţia publică generală de execuție de referent superior în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE - compartiment redenumit

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 7
Rezultate 65
1 2 3 7