Hotărâre

Nr: 25 din: 21-04-2021
privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, Județul Bacău, pentru lunile MAI, IUNIE și IULIE 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 21-04-2021
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobate prin H.C.L. Oncești nr. 18/27.04.2012, pânã la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 21-04-2021
privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 22 din: 21-04-2021
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 21-04-2021
privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2021 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 21-04-2021
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI si a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru ANUL 2021
la nivelul COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 19 din: 21-04-2021
cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de invățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna MARTIE 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 18 din: 31-03-2021
privind aprobarea PLANULUI ANUAL pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 17 din: 31-03-2021
privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 16 din: 31-03-2021
privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL al COMUNEI ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pagina 1 din 15
Rezultate 149
1 2 3 15