Hotărâre

Nr: 38 din: 31-07-2020
privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău – DALI – 0128 – 2020”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 31-07-2020
privind aprobarea instituirii unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A.,
pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău, suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare grup măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 36 din: 31-07-2020
cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de invățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru lunile MARTIE, APRILIE, MAI și IUNIE 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 35 din: 29-06-2020
cu privire la aprobarea actualizării și realizării Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 34 din: 29-06-2020
privind aprobarea de principiu a Proiectului ,,Modernizarea iluminatului public cu LED-uri în Comuna Oncești, Județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 33 din: 29-06-2020
privind aprobarea PLANULUI ANUAL si de PERSPECTIVA pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2020, la nivelul Comunei Oncesti, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 32 din: 29-06-2020
privind asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 31 din: 29-05-2020
privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncesti, judetul Bacău, pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 30 din: 29-05-2020
cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna MAI a anului 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 29 din: 29-05-2020
privind însuşirea Raportului de expertiză financiar-contabilă întocmit de către expertul contabil BOSTAN TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma verificării activității desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în perioada 05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie, impozite și taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 13
Rezultate 124
1 2 3 4 5 13