Scăderea populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel, România se află în al 26-lea an de declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2002 cu cele de la recensământul din 2011, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu 12.2%, fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene. Alarmant este faptul că în perioada următoare se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de locuitori din România, fenomen strâns legat și de reducerea ratei de natalitate. La nivel județean, populația a înregistrat o scădere cu 1.4% în anul 2014 comparativ cu anul 2008.
În anul 2014, populația comunei Oncești înregistra o valoare de 1703 locuitori, reprezentând 0.2% din totalul populației județului Bacău, respectiv 0.04% din totalul populației de la nivelul regiunii Nord-Est.
Evoluția populației din comuna Oncești prezintă un trend descendent în perioada analizată, 2008 – 2014, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Raportat la anul 2008, populația comunei Oncești a scăzut cu 6.3% în anul 2014.
În ceea ce privește distribuția populației din comună pe sexe, se observă că în anul 2014 populația de sex masculin este mai numeroasă comparativ cu cea de sex feminin. Comparativ cu anul 2008, în anul 2014 populația masculină din Oncești a înregistrat o scădere cu 5.3%.
Ritmul de creștere al populației și evoluția numerică a acesteia depinde de anumiți factori care fac referire la efectivul populației, răspândirea geografică, dinamica populației (naturală, teritorială, socio-culturală, politică), precum și la structura geodemografică. Ritmul de creştere determină densitatea populaţiei, care la rândul său, influenţează dezvoltarea economică a unei societăţi, dar pretinde, în acelaşi timp, asigurarea mijloacelor de subzistenţă, de culturalizare, sanitare, igienice, de locuire etc.
Evoluţia populaţiei determină şi structura multiformă a acesteia: structura numărului, adică efectivul populaţiei, element fundamental pentru dezvoltarea unei societăţi; structura pe sexe şi structura pe vârste, elemente importante pentru planificarea şi dezvoltarea economică în funcţie de capacitatea forţei de muncă, de trebuinţele populaţiei, care diferă în funcție de sex şi vârstă.

Potrivit rezultatelor Recensământului Populației din anul 2011, satul Tarnița are cea mai numeroasă populație din comună – 567 persoane. Populația acestui sat reprezintă 35.0% din totalul populației comunei.
Populația satului Oncești este mai redusă față de cea înregistrată în satul Tarnița (288 locuitori), reprezentând 17.8% din totalul populației comunei la nivelul anului 2011.
Potrivit datelor înregistrate la Recensământul Populației realizat în octombrie 2011, se poate observa că următoarele sate ale comunei, în funcție de numărul populației, sunt Dealu Perjului (247 locuitori), Satu Nou (183 locuitori), Bărboasa (169 locuitori), Onceștii Vechi (85 locuitori), Taula (82 locuitori).

Populația de sex masculin din comuna Oncești înregistra o valoare de 899 locuitori în anul 2014. Ponderea bărbaților din comuna Oncești reprezintă 0.2% din totalul populației de sex masculin de la nivelul județului Bacău, respectiv 0.05% din totalul populației de sex masculin de la nivel regional. În același an, populația de sex feminin înregistra o valoare de 804 locuitori. Așadar, potrivit calculelor statistice, ponderea femeilor din Oncești reprezintă 0.2% din totalul populației de sex feminin de la nivel județean și 0.04% din totalul populației de sex feminin de la nivelul regiunii Nord-Est.
În comuna Oncești, la nivelul anului 2014, ponderea bărbaților (52.8%) este mai ridicată decât cea a femeilor (47.2%) potrivit datelor furnizate de INS. Se poate evidenția faptul că diferența dintre femei și bărbați ca număr nu este semnificativă.

Densitatea comunei Oncești a înregistrat valoarea de 36 pers/kmp în anul 2014, fiind mai scăzută față de densitatea județeană, regională, respectiv de cea națională. Astfel, în comuna Oncești se poate observa că locuiesc 36 de persoane/kmp.
La nivelul județului Bacău, în anul 2014, densitatea populației (113 pers/kmp) este mai ridicată față de cea înregistrată în comuna Oncești și față de densitatea înregistrată la nivel regional (106 pers/kmp), respectiv național (94 pers/kmp).
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2014, județul Bacău se situează pe poziția 7 la nivel național, respectiv pe poziția 2 la nivelul regiunii Nord-Est din punct de vedere al densității. La nivel regional, cele mai ridicate valori ale densității sunt înregistrate în județul Iași (163 pers/kmp), județul Neamț (99 pers/kmp) și Botoșani (93 pers/kmp).
Populația de la nivelul regiunii Nord-Est este de 3899889 locuitori și reprezintă 17.5% din totalul numărului de locuitori din România. Suprafața regiunii este de 36849.83 și reprezintă 15.5% din suprafaţa țării.
Judeţul din regiunea Nord-Est cu cea mai mare suprafaţă este judeţul Bacău, acesta fiind urmat de județele Neamț, Iași și Botoșani.