Nr: 2 din: 30 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2022 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău