Nr: 91 din: 24-09-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la convocarea Consiliului Local în SEDINȚA ORDINARĂdin data de 30 SEPTEMBRIE 2021