Nr: 90 din: 20-09-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer, în interesul serviciului, al Dnei CIUDIN DANIELA, având funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, clasa I, gradația 5 în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău în funcţia publică de execuţie de inspector de muncă, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, Județul Bacău