Nr: 86 din: 31-08-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Dnei MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia contractuală de execuție de CONSILIER – gradul II, prin transformarea postului de referent – treapta I în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE
din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, județul Bacău