Nr: 51 din: 27 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea depunerii și implementării Proiectului ,,SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD - U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B