Nr: 50 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Onceşti a unor bunuri situate în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău și declararea acestora ca bunuri de interes public local și de utilitate publică, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Oncești, Județul Bacău”