Nr: 52 din: 27 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD – U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI , JUDEȚUL BACĂU”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență