Nr: 24 din: 21 04 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobate prin H.C.L. Oncești nr. 18/27.04.2012, pânã la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General