Nr: 23 din: 21 04 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare