Nr: 22 din: 21 04 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău