Nr: 29 din: 15 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației de alipire a 2(două) suprafețe de teren în suprafață totală de 7.081 mp, suprafață destinată amenajării unui teren de sport, situate în intravilanul și extravilanul Comunei Oncești, Sat Satu Nou, județul Bacău