Nr: 28 din: 15 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, aprobat prin Anexa nr 56 la H.G. nr 1347/2001 și prin H.G. nr 588/2006