Nr: 30 din: 15 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului Anual și de Perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență în anul 2018, la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău