Nr: 86 din: 20 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind organizarea şi desfăşurarea CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea functiei publice vacante de execuție de REFERENT - clasa a III-a, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar
din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău