Nr: 84 din: 08 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea Drei SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA – referent Compartiment Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar, responsabil cu întocmirea documentației privind vânzarea-cumpararea terenurilor agricole situate în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău