Nr: 83 din: 07 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul administrației publice locale a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău