Nr: 80 din: 03 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanţare în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică și cu urmărirea derulării contractului de achiziţie publică încheiat între achizitor şi prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru
şi carte funciară, la nivelul U.A.T. – Comuna Oncesti, Județul Bacău