Nr: 79 din: 03 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea Comisiei de acceptanţă a serviciilor de înregistrare sistematică de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara, constituită la nivelul U.A.T. – Comuna Oncesti, Judetul Bacău