Nr: 81 din: 03 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UA.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău