Nr: 132 din: 30 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la desemnarea functionarilor publici din cadrul U.A.T. - Comuna Oncesti, Judetul Bacau,
responsabili cu indeplinirea atributiilor privind intocmirea și comunicarea sesizarilor pentru deschiderea
procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru și publicitate imobiliara,
in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu