Nr: 124 din: 30 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la desemnarea dlui T ARANANU RADU-IONUT- referent Compartiment Situatii de Urgenta, persoana responsabilli pentru implementarea colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei publice - U.A.T. - COMUNA ONCENTI, Judetul Bacau