Nr: 121 din: 08 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea operatorilor pentru raportarea/gestionarea de date în platforma informatică SALT, la nivelul U.A.T. - Comuna Oncești, Judeţul Bacău