Nr: 112 din: 03 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea COMISIEI DE EXAMEN pentru examenul organizat în data de 25 august 2022 de către U.A.T. - Comuna Oncești, Judeţul Bacău, în vederea promovării în clasă a unui funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău