Nr: 111 din: 02 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CLASĂ a unui funcţionar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău