Nr: 122 din: 12 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum și cu acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina,la nivelul U.A.T. - Comuna ONCEȘTI, Judeţul Bacău