Nr: 109 din: 14 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea calitatii de reprezentant al U.AT. -COMUNA ONCEȘTI, Judetul Bacau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -A.D.LB., d-lui ZAHARIA NECULAI - viceprimarul Comunei Oncesti