Nr: 107 din: 02 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmarlrea derularii contractului de finantare in cadrul
Programului national de cadastru si carte funciara a lucrlirilor de inregistrare sistematica pentru sectoare cadastrale si cu urmarirea derularii contractului de achizitie publica, la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacau