Nr: 105 din: 02 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea Comisiei de acceptanta a serviciilor de inregistrare sistematica de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, la nivelul U.A.T. -Comuna Oncesti, Judetul Bacau