Nr: 110 din: 14 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea calitatii de reprezentant al U.A.T. - COMUNA ONCESTI, Judetul Bacau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara pentru Salubrizare Bacau - A.D.I.S., d-lui ZAHARIA NECULAI - viceprimarul Comunei Oncesti