Nr: 93 din: 24-09-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradației ..., ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei PISERU MARIANA – angajat contractual, pe perioadă nedeterminată, pe postul de execuție de ÎNGRIJITOR în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău