Nr: 75 din: 05-07-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la desemnarea dnei BERTEA LUMINIŢA-ELENA – funcţionar contractual Compartiment Secretariat, Relații cu Publicul, Arhivă și Cultură, persoana responsabilă cu completarea și transmiterea Registrului de evidenta a salariaților din cadrul
administrației publice locale a Comunei Oncești, Județul Bacău