Nr: 70 din: 25-06-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradației III, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei AVRAM IULIANA – angajat contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău pe postul de asistent personal al Dnei Baban Lucreția – persoană cu handicap I grav