Nr: 59 din: 25-05-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Oncești, Județul Bacău