Nr: 58 din: 25-05-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor care vor exercita dreptul de semnătură ,,pentru primar” în perioada cât primarul Comunei Oncești se află in concediu de odihnă, concediu medical, urmează cursuri de perfecționare, participă la instruiri, întruniri sau la alte acţiuni