Nr: 52 din: 29-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei DINU-........ – angajat contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău pe postul de asistent personal al Dnei .......... – persoană cu handicap I grav