Nr: 51 din: 29-04-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradaţiei I, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei .......... – angajat contractual pe perioadă determinată în cadrul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău pe postul
de asistent personal al minorei .......... – persoană cu handicap I grav