Nr: 112 din: 06-10-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29 noiembrie 2021 pentru ocuparea functiei publice vacante de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău