Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Acte administrative adoptate de Consiliul Local