Registru pentru evidența hotărârilor autorității deliberative