Nr: 71 din: 10 11 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind includerea în domeniul public al Comunei Onceşti, Judeţul Bacău, a unui teren în suprafață de 559 m2 situat în intravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău, în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele
de cadastru și carte funciară